Häst

Nu köper vi in hästar för slakt. Vi har ingen möjlighet att hämta upp hästar utan man får köra hit dom på morgonen innan kl 8,00 samma dag som de slaktas för besiktning av Livsmedelsverkets veterinär. Se mer info under hästfliken info slakt. Ring Therese på 072-4425233  el maila slakt@kalvenas.se  för bokning av tid.