Häst

Nu köper vi in hästar för slakt. Vi har ingen möjlighet att hämta upp hästar utan man får köra hit dom på morgonen innan kl 8,00 samma dag som de slaktas för besiktning av Livsmedelsverkets veterinär. Se mer info under hästfliken info slakt. Ring Anette på 0707176404  el maila info@kalvenas.se  för bokning tid.