Slakteriet

Slakteriet är godkänt av myndigheterna och KRAV/ekologiskt certifierat. Vi tar emot bokningar av återslakt/legoslakt för både konventionella djur samt ekologisk/KRAV djur. Vi är godkända för Lamm, gris, nötdjur, get, häst och nödslakt. Vid nödslakt krävs ett intyg av veterinär att djuret får slaktas. Vi kan ej köpa upp nödslaktade djur, men kan ta de som legoslakt.
.

FullSizeRender FullSizeRenderFullSizeRenderIMG_0337FullSizeRenderFullSizeRenderFullSizeRender